Návštěvní řád STD

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Návštěvní řád definuje podmínky návštěv a užívání živých i neživých součástí projektu STD, tedy prohlídky kulis a příslušenství, stejně jako interakci s jejich provozovateli.

Článek 2 - Základní pojmy

 1. Kulisami STD se rozumí první patro mateřské školy v obci Běrunice, kromě prostor lokálního kadeřnického salonu (ptejte se po filmařích z Prahy).

 2. Natáčecí prostory jsou prostory určené k natáčení epizod a jsou složené z můstku (1x), kapitánovy pracovny (1x), kajuty (1x) a turbovýtahu (1x)

 3. Doplňkové prostory jsou prostory určené k podpůrné činnosti, patří mezi ně například maskérna, záchody, kuchyně/odpočívárna/společenská místnost/všechno ostatní (kouzelná místnost postavená dle specifikace TARDIS)

 4. Členové STD jsou dále definováni jako organičtí pachatelé celého projektu, například Dr. Radek Flash “Banán” Bělina, Karel Margh “Kolečko” Škop a další.

 5. Návštěvník STD je kdokoli, kdo se pomocí přihlášení na společnou prohlídku, příslibem pomoci, vydíráním nebo jiným způsobem dostal do kulis STD.

Článek 3 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Návštěvníci STD jsou povinni do prostor kulis STD vstupovat čistě oblečeni, bez nánosů odpadávajících nečistot či jiných materiálů, které ohrožují vzhled interiérů. Pro intenzivnější prožitek jsou pak všem bez ohledu na věk, pohlaví či orientaci doporučeny uniformy hvězdné flotily nebo jiné kostýmy z ST univerza. Návštěvnicím ženského pohlaví pak pan režisér STD doporučuje oblečení upnuté a kalhoty obtažené. Váš zážitek v kulisách STD to neprohloubí ale jeho ano.

 2. Návštěvníci STD jsou dále povinni přivést si vlastní přezůvky na veškeré nohy či končetiny, kterými se dotýkají podlahy a do těch se přezout před vstupem do kulis STD. V natáčecích prostorách je poté povinné se zouvat a vstupovat jen v čistých ponožkách či nohách. V rámci fotodokumentace je udělena výjimka pro čistou obuv, která je součástí kostýmu.

 3. Návštěvníkům STD není dovoleno nosit pevnou ani tekutou stravu do natáčecích prostor pod hrozbou tělesného trestu od pana Kolečka či jiného přítomného člena STD.

 4. V natáčecích prostorách je dovoleno
 • Chodit, mluvit, sedat do křesel a ke konzolím, nadšeně výskat i kritizovat.

 • Hrát si na kapitána či mačkat buttony na LCARSech (čistýma rukama. Kdo se špinavou rukou či ostrým předmětem dotkne jiného knoflíku než svého vlastního, bude opět inzultován panem Kolečkem).

 • Fotit se v uniformě i bez ní s pomocí vlastní techniky. V kulisách je k dispozici pomocná technika jako jsou světla a stativy.

 1. V natáčecích prostorách je zakázáno

 • Jíst, pít, drobit, polévat či jinak znehodnocovat kulisy.

 • Kouřit cokoli a komukoli.

 • Opírat se či sedat na jiná místa než ta k tomu určená.

 • Souložit na konzolích či jinde bez výslovné vyjímky udělené členem STD.

 1. Návštěvníci STD jsou povinni poslouchat instrukce členů STD ohledně chování v kulisách STD.

 2. Návštěvníci STD mají právo nevyhovět instrukcím od člena STD, pokud jsou tyto instrukce obscéního charakteru či nesouvisí s kulisami STD.

 3. Turbovýtah

 • Turbovýtah smí obsluhovat pouze osoba starší 10 let (Ocampům a podobným druhům doporučujeme vyčkat na dokončení Jeffriesových průlezů nebo cestovat se zodpovědnou osobou).

 • Instrukce výtahu dávejte klidným a srozumitelným hlasem.

 • V případě, že zadáte výtahu cestu nahoru (na můstek) a kabina se rozjede směrem dolů, nepanikařte. Vyčkejte, až výtah dojede do strojovny a opakujte volbu.

 • V případě náhlého zastavení kabiny mezi palubami využijte svého náprsního komunikátoru a zavolejte si o transport.

 • V kabině nekuřte.

 1. Vstup do pracovny kapitána je ovlivněn prostorovou anomálií. Pokud tedy při průchodu z můstku narazíte do domnělé stěny, zachovejte klid a nechte si od člena STD vysvětlit postup průchodu do pracovny.

 2. Komnata nejvyšší potřeby. Přes hrozbu žaloby pro porušení ST kánonu se členové STD rozhodli nainstalovat do kulis STD toalety. Pro jejich umístění konzultujte člena STD. Vzhledem k šetření místem jsou STD toalety ve speciálních úzkých kójích. Mužům se proto doporučuje před použitím dobře promyslet druh potřeby a následně vstoupit příslušně nasměrován. Kočky mohou využít bedýnky s kočkolitem pod konzolí kormidelníka.

Článek 4 - Závěrečná ustanovení

Návštěvním řádem jsme nemínili narušit občanské svobody členů UFP ani jiných druhů. Pokud se však přeci jen stalo, byli jste varováni předem a v případě, že máte osobní, profesní, intimní či náboženský problém s dodržením bodů výše, doporučujeme odstoupit od záměrů návštěvy kulis STD.

 

Pro potřeby STD sepsal dne 30. 8. 2016 Jan Sokar Krátký
Návštěvní řád nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2016

Za tým STD:

Zlaté ruce STD Karel Margh Kolečko Škop
Srdce STD Doktor Radek Flash Banán Bělina
Stříbrný jazyk STD Jakub Jim Sixpack Holý
a
Mozek STD Jan Sokar Krátký